Nalika surti nyawang ing sajabane jendela, mandeng gegodhongan kang katon ijo royo-royo, angin tumiup ing kupinge sajak mbisiki " aja kuwatir kang parjo bakal enggal bali ". Surti banjur mesem amarga memang atine nembe ngrasakake kangen karo kang parjo. Surti tansah ndedonga muga enggal ketemu kang parjo saka pethilan crita ing dhuwur ana unsur lelewaning basa personifikasi, kang dituduhake ing ukara?

Nalika surti nyawang ing sajabane jendela, mandeng gegodhongan kang katon ijo royo-royo, angin tumiup ing kupinge sajak mbisiki " aja kuwatir kang parjo bakal enggal bali ". surti banjur mesem amarga memang atine nembe ngrasakake kangen karo kang parjo. surti tansah ndedonga muga enggal ketemu kang parjo saka pethilan crita ing dhuwur ana unsur lelewaning basa personifikasi, kang dituduhake ing ukara:

  1. genetik , umur , jenis kelamin.
  2. surti banjur mesem amarga memang atine nembe ngrasakake kangen karo kang parjo.
  3. surti nyawang ing sajabane jendela.
  4. angin tumiup ing kupinge sajak mbisiki.

Jawabannya adalah d. angin tumiup ing kupinge sajak mbisiki.

Nalika surti nyawang ing sajabane jendela, mandeng gegodhongan kang katon ijo royo-royo, angin tumiup ing kupinge sajak mbisiki " aja kuwatir kang parjo bakal enggal bali ". surti banjur mesem amarga memang atine nembe ngrasakake kangen karo kang parjo. surti tansah ndedonga muga enggal ketemu kang parjo saka pethilan crita ing dhuwur ana unsur lelewaning basa personifikasi, kang dituduhake ing ukara angin tumiup ing kupinge sajak mbisiki.

Penjelasan dan Pembahasan

Jawaban a. genetik , umur , jenis kelamin menurut saya ini salah, karena sudah menyimpang jauh dari apa yang ditanyakan.

Jawaban b. surti banjur mesem amarga memang atine nembe ngrasakake kangen karo kang parjo menurut saya ini juga salah, karena setelah saya cek di buku ternyata lebih tepat untuk jawaban pertanyaan lain.

Jawaban c. surti nyawang ing sajabane jendela menurut saya ini malah 100% salah, karena tidak masuk dalam pembahasan yang ada pada buku pelajaran.

Jawaban d. angin tumiup ing kupinge sajak mbisiki menurut saya ini yang benar, karena sudah tertulis dengan jelas pada buku dan catatan rangkuman pelajaran.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa kita simpulkan bahwa pilihan jawaban yang paling benar adalah d. angin tumiup ing kupinge sajak mbisiki.

Jika masih ada pertanyaan lain, dan masih bingung untuk memilih jawabannya. Bisa tulis saja dikolom komentar. Nanti saya bantu memberikan jawaban yang benar.