Saat bangun dari rumahnya di lubang kecil di tepi telaga, katak hijau segera menceburkan diri ke telaga. Tiba-tiba ia dikagetkan oleh kawanan semut semut : " tolonglah kami katak hijau, kami ingin ke tanah seberang katak : " memangnya mengapa kalian ingin ke sana? " Semut : " kami selalu diganggu oleh rayap dan belalang. Mereka suka sekali mengambil makanan yang sudah kami kumpulkan. " Katak : " baiklah kalau begitu. Naiklah ke punggungku. " Semut : " terima kasih, katak. " Ratusan semut langsung naik di punggung katak hijau, tetapi mereka terus bergerak-gerak sehingga membuat katak kegelian katak : " tunggu sebentar, aku kegelian. Tolong turun semua. " (Katak lalu mengambil selembar daun teratai) katak : " nah, sekarang naiklah ke daun ini. Nanti, aku akan mendorong kalian semua sampai ke seberang. " Tokoh utama dalam drama tersebut adala?

Saat bangun dari rumahnya di lubang kecil di tepi telaga, katak hijau segera menceburkan diri ke telaga. tiba-tiba ia dikagetkan oleh kawanan semut semut : " tolonglah kami katak hijau, kami ingin ke tanah seberang katak : " memangnya mengapa kalian ingin ke sana? " semut : " kami selalu diganggu oleh rayap dan belalang. mereka suka sekali mengambil makanan yang sudah kami kumpulkan. " katak : " baiklah kalau begitu. naiklah ke punggungku. " semut : " terima kasih, katak. " ratusan semut langsung naik di punggung katak hijau, tetapi mereka terus bergerak-gerak sehingga membuat katak kegelian katak : " tunggu sebentar, aku kegelian. tolong turun semua. " (katak lalu mengambil selembar daun teratai) katak : " nah, sekarang naiklah ke daun ini. nanti, aku akan mendorong kalian semua sampai ke seberang. " tokoh utama dalam drama tersebut adala:

  1. x – y – z.
  2. katak.
  3. belalang.
  4. semut.

Jawabannya adalah b. katak.

Saat bangun dari rumahnya di lubang kecil di tepi telaga, katak hijau segera menceburkan diri ke telaga. tiba-tiba ia dikagetkan oleh kawanan semut semut : " tolonglah kami katak hijau, kami ingin ke tanah seberang katak : " memangnya mengapa kalian ingin ke sana? " semut : " kami selalu diganggu oleh rayap dan belalang. mereka suka sekali mengambil makanan yang sudah kami kumpulkan. " katak : " baiklah kalau begitu. naiklah ke punggungku. " semut : " terima kasih, katak. " ratusan semut langsung naik di punggung katak hijau, tetapi mereka terus bergerak-gerak sehingga membuat katak kegelian katak : " tunggu sebentar, aku kegelian. tolong turun semua. " (katak lalu mengambil selembar daun teratai) katak : " nah, sekarang naiklah ke daun ini. nanti, aku akan mendorong kalian semua sampai ke seberang. " tokoh utama dalam drama tersebut adala katak.

Penjelasan dan Pembahasan

Jawaban a. x – y – z menurut saya ini salah, karena sudah menyimpang jauh dari apa yang ditanyakan.

Jawaban b. katak menurut saya ini yang benar, karena sudah tertulis dengan jelas pada buku dan catatan rangkuman pelajaran.

Jawaban c. belalang menurut saya ini juga salah, karena setelah saya cek di buku ternyata lebih tepat untuk jawaban pertanyaan lain.

Jawaban d. semut menurut saya ini malah 100% salah, karena tidak masuk dalam pembahasan yang ada pada buku pelajaran.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa kita simpulkan bahwa pilihan jawaban yang paling benar adalah b. katak.

Jika masih ada pertanyaan lain, dan masih bingung untuk memilih jawabannya. Bisa tulis saja dikolom komentar. Nanti saya bantu memberikan jawaban yang benar.