Setunggal dinten wonten oto mogok ing satunggaling bulak, kaprenah sang andhap ing dhusun kledung. Wonten 3 priyayi ing salebeting oto wau. Raden bei asisten, raden ayu asisten saha raden ajeng tien. Sawatawis radi dangu nengga pitulungan lajeng wonten oto sanes mandheg ing wingkingipun ingkang dipun sopiri dening rapingun. Boten let suwe oto wau sampun saget dipun stater malih sekalipun cariyos rapingun ingkang waunipun dados sopiripun nyonyah hien, lajeng piyambakipun dados sopir raden bei asisten ing ndalem ngasistenan ngadirejo. Mlampah setunggal wulan anggenipun rapingun tumut raden bei asisten. Rapingun dipun anggep kadosta putranipun piyambak dening raden bei sejatosipun rapingun menika turunan saking tiyang ingkang mulya. Nama aslinipun r. M sutanto. Ananging piyambakipun ngulandara wonten ing pundi pundi saka isine sinopsis ing dhuwur, bisa diarani nduweni unsur ekstrinsik yaiku?

Setunggal dinten wonten oto mogok ing satunggaling bulak, kaprenah sang andhap ing dhusun kledung. wonten 3 priyayi ing salebeting oto wau. raden bei asisten, raden ayu asisten saha raden ajeng tien. sawatawis radi dangu nengga pitulungan lajeng wonten oto sanes mandheg ing wingkingipun ingkang dipun sopiri dening rapingun. boten let suwe oto wau sampun saget dipun stater malih sekalipun cariyos rapingun ingkang waunipun dados sopiripun nyonyah hien, lajeng piyambakipun dados sopir raden bei asisten ing ndalem ngasistenan ngadirejo. mlampah setunggal wulan anggenipun rapingun tumut raden bei asisten. rapingun dipun anggep kadosta putranipun piyambak dening raden bei sejatosipun rapingun menika turunan saking tiyang ingkang mulya. nama aslinipun r. m sutanto. ananging piyambakipun ngulandara wonten ing pundi pundi saka isine sinopsis ing dhuwur, bisa diarani nduweni unsur ekstrinsik yaiku:

  1. tiruan bola.
  2. nilai pendidikan.
  3. nilai moral.
  4. nilai agama.

Jawabannya adalah a. tiruan bola.

Setunggal dinten wonten oto mogok ing satunggaling bulak, kaprenah sang andhap ing dhusun kledung. wonten 3 priyayi ing salebeting oto wau. raden bei asisten, raden ayu asisten saha raden ajeng tien. sawatawis radi dangu nengga pitulungan lajeng wonten oto sanes mandheg ing wingkingipun ingkang dipun sopiri dening rapingun. boten let suwe oto wau sampun saget dipun stater malih sekalipun cariyos rapingun ingkang waunipun dados sopiripun nyonyah hien, lajeng piyambakipun dados sopir raden bei asisten ing ndalem ngasistenan ngadirejo. mlampah setunggal wulan anggenipun rapingun tumut raden bei asisten. rapingun dipun anggep kadosta putranipun piyambak dening raden bei sejatosipun rapingun menika turunan saking tiyang ingkang mulya. nama aslinipun r. m sutanto. ananging piyambakipun ngulandara wonten ing pundi pundi saka isine sinopsis ing dhuwur, bisa diarani nduweni unsur ekstrinsik yaiku tiruan bola.

Pembahasan

Jawaban a. tiruan bola menurut saya ini yang benar, karena sudah tertulis dengan jelas pada buku dan catatan rangkuman pelajaran.

Jawaban b. nilai pendidikan menurut saya ini salah, karena sudah menyimpang jauh dari apa yang ditanyakan.

Jawaban c. nilai moral menurut saya ini juga salah, karena setelah saya cek di buku ternyata lebih tepat untuk jawaban pertanyaan lain.

Jawaban d. nilai agama menurut saya ini malah 100% salah, karena tidak masuk dalam pembahasan yang ada pada buku pelajaran.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa kita simpulkan bahwa pilihan jawaban yang paling benar adalah a. tiruan bola.

Jika masih ada pertanyaan lain, dan masih bingung untuk memilih jawabannya. Bisa tulis saja dikolom komentar. Nanti saya bantu memberikan jawaban yang benar.